Fõ tartalom

Tehetséggondozás

Intézményünk 2009 novemberében nyújtotta be "Iskolai tehetséggondozás" című pályázatát, hogy megvalósíthassa az iskola szakmai közössége által 2008-ban kidolgozott komplex Tehetséggondozó programot. A TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0111 számmal azonosított pályázaton több mint 17 millió Ft támogatást nyertünk.

pdf dokumentum Kiváló tehetségpont tanúsítvány

 

Évet zárt az angol nyelvi tehetségműhely

A kompetenciaméréssel beválogatott 16 első évfolyamos tanuló a „Speciális angol szaknyelv: felkészítés a nemzetközi bűnüldözői munkában való részvételre”
című projektet valósította meg 60 órás időkeretben.

2011. február 05-én a Magyar Géniusz Program keretében Budapesten az Emericus Tehetségpontban került megrendezésre a Tehetségpontok II. Országos Konferenciája. A rendezvényen intézményünk képviselői is részt vettek.

A konferencián előadást hallhattunk a Tehetségpont hálózatokról, szerepükről, jelentőségükről, a Tehetségpontok szakmai feladatairól, illetve a regisztrált Tehetségpontokban végzett akkreditációk tapasztalatairól és eredményeiről neves előadók prezentálása által, mint pl.: Prof. Csermely Péter, dr. Balogh László, dr. Polonkai Mária dr. Mező Ferenc. A plenáris üléseket követően a Tehetségpontok szakmai minősítése következett.

Befejezte munkáját az angol nyelvi tehetségműhely "Szervezett bűnözés, és a szervezett bűnözés elleni küzdelem" című speciális rendészeti szaknyelvi projektet megvalósító csoportja, a BlueStars

A csoport tagjai - a 60 órás kurzus utolsó feladataként Power Point bemutatót készítettek egy, a program tematikájából szabadon választott témából. A feladat megvalósításához a nyári szünet alatt internetes, szeptembertől személyes konzultáció keretében kaptak tanári segítséget.

Véget ért az Oktatásér Közalapítvány támogatásával megvalósult 60 órás önvédelmi tehetséggondozó program, mely a "Rendőri önvédelem másképp" címet viselte.

Programunk céljaként tűzte ki, hogy a tradicionális karate edzésmódszereivel magasabb szintre emelje a résztvevők fizikai és pszichikai felkészültségét, valamint javítsa a rendőri közelharcban a gyakorlati teljesítményt.

TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0111 „Iskolai tehetséggondozás"témakörű nyertes pályázat nyitó rendezvénye

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 2010. október 6-án bonyolította le az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával támogatott TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0111 „Iskolai tehetséggondozás" témakörű nyertes pályázatának nyitó rendezvényét.

A 2009-ben kidolgozott és beadott pályázat 2010 tavaszán nyerte el a megpályázott több mint 17 Millió forintot, ami lehetővé teszi, hogy az iskola pedagógusai és tanulói a rendészeti képzés tehetségfejlesztése területén jelentős lépéseket tehessenek 2011 év végéig. A projekt teljesítése során az iskola 25 pedagógusa a Miskolci Egyetem által akkreditált pedagógus-továbbképzésen vehet részt, melyen elmélyíthetik elméleti ismereteiket a rendészeti képzés iránt elkötelezett tehetséges fiatalok azonosítása és fejlesztése terén. A projekt célkitűzései között szerepel az iskolarendszerű rendőr szakképzésben résztvevő a rendőri szakma egyes területein tehetséget mutató tanulók csoportjának kiválasztása, fejlesztése, értékelése a rendészeti képzésben meghatározott prioritási irányokban.

2010 szeptember 28. és 2010. november 18. között került végrehajtásra, a TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-2011. pályázat keretében, a "A szolgálati maroklőfegyver alkalmazásának gyakorlata, a rendőri intézkedés során" elnevezésű 40 órás tehetséggondozó miskolci fakultációs kurzusa.

A közrendvédelmi szakterületen végrehajtott tehetséggondozási program kialakításának a célja, azoknak a rendészeti szakközépiskolai tanulóknak, a kiszűrése, kiemelése és további fejlesztése volt, akik a rendészeti szakközépiskolai tanulmányaik során, a közrendvédelmi szakterületen magasabb szintű, kiemelkedő mértékű tudással rendelkeznek, és rendelkeznek azzal a szorgalommal, amely a számukra is többlet feladatot nyújtó tehetséggondozási programban való részvételt lehetővé teszi.

Intenzív, szorgos munkával töltött hetet hagyott maga mögött az angol nyelvi tehetségműhely "Szervezett bűnözés, és a szervezett bűnözés elleni küzdelem" című speciális rendészeti szaknyelvi projektet megvalósító csoportja, a BlueStars.

Az árvízi védekezésben való részvétel, valamint a köztes vizsgák miatti majd’ egy hetes szünet után a csoport a programnak megfelelően egy intenzív héttel fejezte be munkáját. A napi hat órás foglalkozások keretében több érdekes téma került feldolgozásra: Környezeti bűncselekmények;  Emberkereskedelem, és áldozataival való kommunikáció; Nemzetközi szakmai együttműködés: telefonhívások lebonyolítása, e-mail-írás; Jelentés-írás.

Megalakult, és megkezdte munkáját az angol nyelvi tehetségműhely új csoportja. A kompetenciaméréssel beválogatott 16 első évfolyamos tanuló a „Speciális angol szaknyelv: felkészítés a nemzetközi bűnüldözői munkában való részvételre” című projektet valósítja meg 60 órás időkeretben.

A programmegvalósításának költségeit AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY „Tehetségekért” ALKURATÓRIUMA ÁLTAL KIÍRT pályázatán nyertük el.

A program célja, hogy tehetséges tanulóink megfelelő szókincset és ezzel együtt szakmai ismereteket sajátítsanak el a szervezett bűnözés különböző részterületein. Az újonnan szerzett ismeretek gyakorlatban való alkalmazására változatos feladatokon keresztül kapnak majd lehetőséget.

Megkezdte munkáját a Blue Stars, az angol nyelvi tehetségműhely ’Szervezett bűnözés, és a szervezett bűnözés elleni küzdelem’ című speciális rendészeti szaknyelvi projektet megvalósító csoportja. A projekt az OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY „Tehetségekért” ALKURATÓRIUMA ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATÁN nyert támogatást, ami lehetővé teszi az érdeklődők közül beválogatott tanulók számára, hogy részt vegyenek egy többlet ismereteket és kompetenciákat nyújtó, 60 órás tehetséggondozó programban.