Fõ tartalom

hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Felettes szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

A Miskolci Rendészeti Szakgimnázium alapító, fenntartó, irányító, középirányító szerve

1. Alapító szerv:

- neve: Belügyminisztérium
- székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

2. Fenntartó szerv:

- neve: Belügyminisztérium
- székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakgimnáziumokra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet alapján, az abban meghatározottak szerint fenntartói jogkört gyakorol az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője.

 

3. Irányító szerv:

- neve: Belügyminisztérium
- székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

4. Középirányító szerv:

- neve: Országos Rendőr-főkapitányság
- székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás 6. p.) pontja alapján az Országos rendőr-főkapitányság gyakorolja az intézmény felett az átruházott fenntartói jogköröket.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a szakgimnázium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a tanuló eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó - azaz az Országos Rendőr-főkapitányság - jár el, és hoz másodfokú döntést a

  1. a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
  2. a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A Belügyminisztérium fejezethez tartozó egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséről, az irányítói jogok gyakorlásának módjáról szóló 12/2011. (V. 11.) BM utasítás alapján, az abban meghatározottak szerint.

Megjelent: 5308 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 19 május 2017 15:12
Tovább a kategóriában: « Nyitvatartási rend