Fõ tartalom

csütörtök, 14 augusztus 2014 00:00

Alapképzés

Az alapképzésünk kétéves nappali rendszerű képzés, amely érettségivel rendelkező fiatalok számára indul.

Iskolánk alapképzés keretében végzi az Országos Képzési Jegyzékben 54 861 01 azonosító számmal bejegyzett Rendőr tiszthelyettes szakma oktatását. A képzés magában foglalja a rész-szakképesítésekre való felkészítést, valamint a következő szakirányokon való tanulást:

 • Határrendészeti rendőr
 • Közrendvédelmi rendőr
 • Közlekedési rendőr
 • Bűnügyi rendőr

A moduláris szakképzés két évfolyamon zajlik, ahol az elméleti- és gyakorlati oktatás aránya 50-50 %. A két év alatt a tanulók részben a tanintézetben elméleti-gyakorlati-, részben a rendőrség valamelyik szervénél területi gyakorlati képzésben vesznek részt. A gyakorlati helyet az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) jelöli ki és biztosítja a diákoknak.

Az alapképzés első moduljában egy intenzív alapozó képzésben vesznek részt a tanulók, melynek célja a megfelelő fizikális állapot elérése, az alakiasság elsajátítása és a fegyveres testület elvárásainak megfelelő szocializáció kialakítása. A képzésnek ebben a fázisában kiemelten fontos a fegyelem, a pontosság, az utasítások maradéktalan végrehajtása. Ennek érdekében kötelező a diákszálláson való bentlakás, a reggeli ébresztő tudomásul vétele és a reggeli tornán való részvétel. Ebben az időszakban emelt óraszámú alaki ismereteket és gyakorlatot biztosító tanórákon, foglakozásokon és fizikális felkészítéseken vesznek részt tanulóink. A napirend szerint reggel 6.00 órától este 19.00 óráig folyamatosan foglalkoztatjuk és felügyeljük őket. A diákszálláson a takarodó este 10 órakor elvárt.

Az alapozó képzést alaki szemlével zárjuk, ahol elöljárók ellenőrzik és értékelik az elsajátított alakiasságot. A szemlét követően egy 20 km-es menetgyakorlaton bizonyítják a tanulók a fizikális felkészültségüket a két éves képzésre és a hivatásos szolgálatra. Az öltözet a teljes képzés során a hivatásos rendőrök és tűzoltók egységes bevetési (gyakorló) ruházata, melynek a surranó, nadrág, póló, zubbony, sapka, derékszíj is a részét képezi.

Az alapozó képzést követően folytatódnak a már kezdettől oktatott tantárgyak:

 • jogi ismeretek
 • rendészeti igazgatási ismeretek
 • társadalmi és kommunikációs ismeretek
 • általános szolgálati ismeretek
 • közrendvédelmi ismeretek
 • lőkiképzés
 • informatika
 • rendőri testnevelés
 • idegen nyelv (angol vagy német)

Az első képzési modul időtartama 10 hét, melyet egy újabb, hasonló időtartamú modul követ. Ezek jelenleg a 10352-12, és a 10370-12 azonosítószámú modulok, melyek eredményes teljesítése szükséges ahhoz, hogy valaki letehesse az első rendőri rész-szakképesítést adó, államilag szabályozott OKJ-s szakmai vizsgát. Az ORFK évente meghatározza, hogy ennek a rész-szakképesítésnek a megszerzésére kötelezi-e a tanulókat. Amennyiben ezt elvárja, akkor a tanulók számára modulzáró vizsgákat szervezünk, melyek eredményes teljesítése a szükséges feltétele a rész-szakképesítő szakmai vizsgákon való részvételnek. Az elmúlt két évben ez így történt.

A vizsgát követően márciustól a tanulók újabb képzési modulba kezdenek, mely már a csapatszolgálati ismereteket is tartalmazza emelt óraszámban. Ennek a modulnak része az öt hónapos területi szakmai gyakorlat a rendőrségnél, és az egy hónapos tanintézeti képzés is. Ezzel zárul az első tanév. Amennyiben az ORFK igényelné, ekkor lenne lehetőségük a tanulóknak megszerezni a Csapatszolgálati járőrtárs rész-szakképesítést. Eddig ilyen igény nem érkezett, így ezt a rész-szakképesítést azok a vizsgázók szerezték meg, akik a teljes szakképesítést adó vizsgán nem tudtak részt venni, vagy nem teljesítették a követelményeket, de az első három modul zárásakor eredményes vizsgát tettek.

Az első tanév zárásakor azok a tanulók nem folytathatják tanulmányaikat, akik a tantárgyi követelményeknek nem tesznek eleget, és az egy alkalommal biztosítható javító vizsgára sem tudnak eredményesen felkészülni. Évről-évre 5-10 tanulótól válunk meg a képzésnek ebben a fázisában. Az évismétlésre iskolánkon nincs lehetőség, ezt jogszabály kizárja, így aki valamilyen okból eltávozik a képzésből, az csak újabb eredményes felvételit követően kerülhet be ismét az alapképzésbe.

A második tanév első félévében a tanulók közös modulban tanulnak, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen szakmairányon fogják befejezni. Ez a Járőri modul az első tanévihez képest új tantárgyakat is tartalmaz. Ebben az időszakban oktatott tantárgyak:

 • jogi ismeretek
 • rendészeti igazgatási ismeretek
 • csapatszolgálat
 • közrendvédelmi ismeretek
 • közrendvédelmi ismeretek gyakorlat (intézkedés módszertan)
 • közlekedési ismeretek
 • határrendészeti ismeretek
 • bűnügyi ismeretek
 • lőkiképzés
 • rendőri testnevelés
 • idegen nyelv (angol vagy német)

A tanintézeti oktatás ebben a félévben három hónap, és e mellé párosul a két hónapos területi szakmai gyakorlat.

A képzés utolsó félévében a tanulók szakosodhatnak a majdani munkáltató elvárásainak és a saját érdeklődési körüknek megfelelően négy képzési irányba. A lehetséges szakmairányok:

 • Közrendvédelmi rendőr
 • Határrendészeti rendőr
 • Közlekedési rendőr
 • Bűnügyi rendőr

A felsorolás sorrendisége az iskolánkon indított szakmairányok gyakoriságát is mutatja. A tantárgyak megegyeznek a korábban jelzettekkel, de szakterületenként eltérő időtartammal és tartalommal oktatjuk ezeket.

Ebben a félévben két hónapos tanintézeti oktatáshoz két hónap speciális szakterületi szakmai gyakorlat párosul. A szakmai vizsga május végi írásbelivel, és június közepi szóbeli- és gyakorlati komplex vizsgával zárja a két éves képzést.

A képzés részletes követelményrendszere megtalálható honlapunkon az alapdokumentumok között a „Pedagógiai Program” címén. Itt lehet tájékozódni a kötelező tantárgyakon túli fakultatív lehetőségekről is, melyeket igyekszünk egyre színesebbé tenni.

Kiemelendő, hogy a képzés során lehetőséget teremtünk a tanulóink számára az iskolai kereteink között a „B” kategóriás gépjárművezetői képzésre. Ennek a vezetői engedélynek a megszerzése minden tanuló számára kötelező, a szakmai vizsga csak ennek birtokában kezdhető meg.

(A felvétel feltételeinek teljes körű leírása megtalálható a mindenkori felvételi tájékoztatóban, a felvételi menüpont alatt.)

Megjelent: 38989 alkalommal Utoljára frissítve: szerda, 17 szeptember 2014 09:50