Fõ tartalom

csütörtök, 11 szeptember 2014 00:00

Ellátási és Fenntartási Osztály

Tartalom:

Élelmezési csoport

Biztosítja a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolán tanulmányait folytató tanulók norma élelmezését a REPETA program alapján, valamint az intézményben dolgozó alkalmazottak, továbbképzésen résztvevők, egyéb étkezést igénybevevők étkezését, az iskola igazgatója által kiadott szabályzóknak, utasításoknak megfelelően.

Összeállítja a havi, negyedéves, féléves és éves költségvetési, pénzügyi tervnek megfelelően az anyagbeszerzéseket. Elkészíti a havi, negyedéves, féléves és éves élelmezési beszámolókat. Folyamatosan vezeti, és naprakészen nyilvántartja a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában az étkezők létszámát. Elkészíti a havi étrendet a kiadott normáknak megfelelően.

Beszerzi, és a felhasználók számára biztosítja a gazdálkodási körébe tartozó élelmezési anyagokat, eszközöket.

Gondoskodik az iskola konyha-étterem üzemeltetéséről a HACCP-ben foglaltak alapján, valamint a raktári készletek előírás szerinti megőrzéséről, szakszerű tárolásáról, állagmegóvásáról.

Végzi az előírt nyilvántartások vezetését, gondoskodik azok naprakészségéről.

Javaslatot tesz a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola élelmezési területhez tartozó vagyontárgyainak használatból történő kivonására.

A hatáskörébe tartozó mértékig, az anyagi felelősséggel járó munkakörökben történő személyi változás esetén részt vesz az átadás-átvételi feladatok elvégzésében.

Közreműködik a leltár szervezésében, előkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat saját anyagi területén.

Információt szolgáltat az igazgatói és osztályvezetői szintű döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához.

A csoport létszáma, és összetétele:

Csoportvezető 1 fő
Élelmezési raktáros 1 fő
Előadó (élelmezési):1fő
Előadó (raktári): 1fő
Szakács:5 fő
Felszolgáló: 3fő
Konyhalány:9 főMegjelent: 23096 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 07 szeptember 2018 14:15
Tovább a kategóriában: « KGO Technikai osztály »