Fõ tartalom

csütörtök, 04 szeptember 2014 00:00

KGO

Tartalom:

A Közgazdasági Osztály több különböző szakterület feladatait látja el:

Az Osztály alapvető feladata, hogy biztosítsa a szakterületre vonatkozó jogszabályok, Belügyminisztériumi rendeletek, intézkedések és az MRSZG parancsok, utasítások érvényre jutását, segítse és felügyelje az MRSZG szervezeti elemeinek közgazdasági érintettségű szakterületi tevékenységét. Végzi a szakterületét érintő jelentések, adatszolgáltatások, beszámolók, statisztikák, előterjesztések, javaslatok előkészítését, az egyéb szakmai javaslatok véleményezését. Adatokat, számvetéseket biztosít az igazgatói döntésekhez, valamint az MRSZG más szervezeti egységei számára.

A költségvetési előirányzat célszerű, rendeltetésszerű és takarékos felhasználásának tervezésével, az éves szükségleti terv elkészítésével, annak teljesítésének folyamatosan figyelemmel kísérésével, a szükséges módosítások végrehajtására történő javaslat tétellel kapcsolatos feladatokat végrehajtja. Elkészíti a kért rendszeres és nem rendszeres költségvetési és pénzügyi kimutatásokat, adatszolgáltatásokat, szöveges jelentéseket, a negyedéves mérlegeket és a havi költségvetési jelentéseket.

Naprakész, elektronikus nyilvántartást vezet a beérkező és kimenő számlákról, a számlák fizetési határideit folyamatos figyelemmel kíséri. Elvégzi a szállítói számlák előzetes formai, majd az igazolást követő utólagos szabályszerűségi ellenőrzését. Elvégzi a számviteli szabályok szerinti könyvelési, kötelezettségvállalási nyilvántartási feladatokat. Gondoskodik a kincstári számlákkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. Nyilvántartja a bérleti szerződéseket, ez alapján számlázza a bérleti díjakat, valamint a vevői igénybevételeket.

Elkészíti a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, az Önkéntes Nyugdíjpénztárak felé a kötelezően előírt adatszolgáltatásokat, a Munkaügyi Központ felé a közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolásokat, kérelmeket. Feladata a pályázati anyagok pénzügyi előkészítése, elszámolása, pályáztatókkal történő kapcsolattartás, a szükséges adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése.

Elvégzi a készletek és tárgyi eszközök állományának év eleji nyitási és év végi zárási feladatait, elkészíti a tárgyi eszközök állományba vételi bizonylatait, feldolgozza és könyveli a tárgyi eszközök mozgásával kapcsolatos bizonylatokat. Elvégzi a térítés nélkül átvett és átadott nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét és nyilvántartásból való kivezetését, valamint a selejtezési jegyzőkönyv alapján a kivezetések könyvelését. Közreműködik a leltár előkészítésében, szervezésében, végrehajtásában, elkészíti a leltárfelvételi íveket, a leltározási jegyzőkönyvek alapján elvégzi a leltárkiértékelést és leltáreltérések könyvelését.

Az illetmények, valamint a tanulói ösztöndíjak számfejtésével, TB ügyintézéssel kapcsolatosan összegyűjti és továbbítja a központosított illetmény számfejtéshez szükséges iratokat, a számfejtett juttatásokat ellenőrzi. A központosított illetmény számfejtés által készített listákat feldolgozva elkészíti a bérfeladásokat, az önkéntes nyugdíjpénztári adatszolgáltatásokat és utalásokat, a gyermektartásdíjak, letiltások utalását az érintettek felé. Számfejti a nem rendszeres jövedelmeket. Kiadja az éves jövedelemigazolásokat, adóigazolásokat a munkavállalók részére. Feladata az önkéntes nyugdíjpénztári dolgozói tagságok nyilvántartása, a levont járulékok ellenőrzése, a bevallott és befizetett tagdíjak ellenőrzése, a cafeteria rendszerrel kapcsolatos feladatok gyakorlati végrehajtása, folyamatos, naprakész nyilvántartása. Összesíti a tanulói jogviszony megszüntetésével keletkező költségeket.

Gondoskodik a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg időbeni és megfelelő címletenkénti rendelkezésre állásáról, annak előírásszerű tárolásáról. Végrehajtja a pénztárból történő ki- és befizetéseket, a bevételek Kincstárba történő befizetését. Bevételezi, majd kiadja a jogosultak részére a pénzhelyettesítő utalványokat. Nyilvántartja a kiadott eseti és állandó előlegeket, elvégzi azok határidőben történő elszámoltatását.

Működteti az elektronikus étkezési nyilvántartó rendszert, továbbá gondoskodik az azt igénybe nem vevők havi étkezési igényeinek felméréséről, személyenkénti pontos nyilvántartásáról, az étkezők igény szerinti étkezési jegyeinek elkészítéséről, azok átadásáról. Térítésköteles igénybevétel esetén beszedi a térítési díjat.Megjelent: 19666 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 07 szeptember 2018 14:11