Fõ tartalom

csütörtök, 28 augusztus 2014 00:00

Tartalom:

Szakcsoportunk az alábbi munkacsoportok együtteséből alkot szerves egységet:

Közrendvédelmi munkacsoport

A munkacsoport alapvető célja, hogy a közrendvédelmi ismeretek oktatása során, az iskolát eredményesen befejező tanulók:

  • ismerjék meg a rendőri munka szervezeti kereteit és formáit, a korszerű munkavégzésre vonatkozó alapvető jogszabályokat, belső szabályzókat, társadalmi és szakmai elvárásokat, szabályokat, a rendőrség és az egyes rendőr jogait és kötelességeit, s mindazokat az elméleti és gyakorlati tudnivalókat, melyek a közrendvédelmi ismeretekhez kapcsolódva, azt kiegészítve biztosítják a rendőrség különböző szolgálati ágainál és szolgálatainál meghatározott alapvető rendőri feladatok végrehajtását, a rászoruló állampolgárok segítését, támogatását,
  • legyenek képesek a rendőri intézkedések és eljárások jogszerű, szakszerű, eredményes végrehajtására, a jogsértő cselekmények felderítésére és megszakítására, a bűncselekmények megelőzéséhez szükséges eredményes napi munkavégzésre, a törvényes erőszak szükségszerű és arányos, minimalizált alkalmazására, a kényszerítő eszközök, valamint a személyi szabadságot korlátozó intézkedések törvényes és szakszerű, célszerű és differenciált alkalmazására, az őr- járőr, a járőrvezető, valamint a körzeti megbízott jogszabályokban meghatározott feladatainak maradéktalan ellátására.

 

Közlekedési munkacsoport

A munkacsoport alapvető célja a majdani közterületi szolgálatot ellátó tiszthelyettesi rendőri állomány, közlekedési-, közlekedésrendészeti feladatokra történő felkészítése.

A helyi tanterv és szakmai program „Közlekedési ismeretek” elnevezésű tananyagegységei – az egyes modulokban – a tárgykörhöz tartozó azon ismeretanyagok oktatását határozzák meg, amelyek döntően a Rendőrségről szóló törvényben felsorolt közlekedésrendészeti intézkedések teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek nagyrészt olyan közlekedési alapismeretek, amelyeket különböző szinten valamennyi rész-szakképesítéssel, szakképesítés-elágazással kibocsátott tanulónak el kell sajátítania.

A munkacsoport felelőssége, hogy a Rendőrség állományába kerülő tiszthelyettesek képesek legyenek az adott szakterület napi szolgálatellátásával összefüggő közlekedésrendészeti-, közlekedési jellegű feladataikat a hatályos közlekedési jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazásával biztonságosan és szakszerűen végrehajtani.

 

Határrendészeti munkacsoport

A munkacsoport fő célkitűzése, hogy olyan szakembereket képezzen, akik alkalmasak lesznek a Rendőrség hivatásos tagjaként, elsősorban a határrendészeti szolgálati ághoz tartozó különböző szolgálati beosztásokban hatékonyan ellátni a határrendészeti jellegű feladatokat. A végzett tanulók a Rendőrség határrendészeti szerveinél a schengeni külső határokon a határforgalom ellenőrzését, valamint a forgalom számára megnyitott határátkelőhelyek közötti területek őrizetét látják el. A rendőrség mélységi mobil egységeinél az illegális migráció ellen az ország teljes mélységében látnak el idegenrendészeti feladatokat.

Magyarország schengeni övezetbe történő csatlakozását, valamint a határőrségnek a rendőrség szervezetébe történő integrálását követően a határrendész képzést is át kellett alakítani. A mai kor rendőrének ugyanis meg kell felelnie a schengeni elvárásoknak akkor is, ha schengeni külső határon határrendészeti kirendeltségen szolgál, de akkor is, ha a rendőrség egyéb, országos, területi, vagy helyi szerveinél, határszakasszal nem rendelkező rendőrkapitányságán teljesít szolgálatot. Ebből kifolyólag valamennyi rendőr tanulónak fontos a határrendészeti ismeretek elsajátítása.

Fókuszban a gyakorlatias oktatás áll. A tanulók a tanórákon megszerzett elméleti ismereteiket gyakorlati foglalkozásokon próbálhatják ki, fejleszthetik tovább. A gyakorlatias oktatást technikailag jól felszerelt határrendészeti, szituációs szakkabinet segíti.

 

Csapatszolgálati és általános szolgálati ismereteket oktató munkacsoport

A rendőrképzésben a tanuló leghamarabb az általános szolgálati ismeretek tantárggyal találkozik. Mint általában a fegyveres szerveknél a fegyelem, a csapatmunka alapvető követelmény. Az általános szolgálati ismereteken belül az alaki ismeretek elsajátításával érjük el azt az egységességet, melyek a fegyelmet sugározzák a kívülálló szemlélők számára. Az alaki ismeretek nem csak az egyén és az alakzatok mozgásformáját szabályozza, hanem a szervezeten belüli kommunikációt alárendelt és feljebbvaló között, a kölcsönös tiszteletadás és magatartás formáját. Az iskolánkra kerülő tanulóknak nagyon gyorsan szocializálódnia kell a rendőrségi szervezethez, melyet e tantárgyat oktatók segítségével tehetnek meg.

A csapatszolgálati képzés során ismerkedik meg a tanuló igazán a rendőri csapaterő fogalmával, összetételével, valamint a rendőri csapatszolgálati feladatokkal. Minden tanulónak meg kell ismerkednie azzal, hogy az egyes csapattevékenységben milyen részfeladatot kell ellátnia ahhoz, hogy a rendőri munka gördülékenyen folyjon. A képzés során így elsajátíthatják a zárás, kutatás, üldözés, ellenőrző átengedő pont (EÁP), személyvédelem, szállítmány és utasbiztosítás, tömegoszlatás és egyéb rendezvénybiztosítás, biztosító szolgálatokkal kapcsolatos feladatokat.

 

Intézkedés-módszertani és lőkiképző munkacsoport

A munkacsoport célja megismertetni a tanulókkal szituációkon keresztül a rendőri fellépés módját, a kulturált viselkedés formáját az intézkedések során kialakuló konfliktushelyzetek kezelését, s erősíteni a szolgáltató jellegű hatósági fellépés magatartási formáját.

Intézkedés-módszertan

Az elméleti tárgyak - elsősorban a közrendvédelem, kommunikációs ismeretek-, valamint néhány gyakorlati foglalkozás - elsősorban a rendőri önvédelem, lőkiképzés - komplexen, gyakorlati szituációkba történő átültetése ezen tantárgy keretein belül valósul meg.

A foglalkozások lebonyolítására a szituációs kabinetben van lehetőség. Itt olyan helyszíneket alakítottunk ki, rendeztünk be, ahol a valóságos szolgálatteljesítés során leggyakrabban kell a rendőröknek intézkedniük. Megtalálható itt az urbanizált világ csaknem valamennyi eleme: közterület /park, utca,/ bolt, magánlakás, bank, szórakozóhely. Minden egyes helyszín más-más intézkedési taktikát követel meg a rendőröktől, így tanulóinkat is ennek megfelelően készítjük fel az ott történő intézkedésekre.

Az egyes helyszínek be vannak kamerázva, hangosító eszközökkel felszerelve, így a szituációk technikai eszközökkel történő rögzítésére is lehetőség nyílik. A foglalkozások során a tanulóknak - az elméleti ismereteikkel szinkronban álló – intézkedési élethelyzeteket kell megoldaniuk, amelyek rögzítése az előzőekben ismertetett módon történik. A feladat végrehajtását követően a foglalkozás vezetőjének vezetésével ezeket osztályközösségi szinten kiértékeljük és az esetleges hibákat kijavítjuk.

A képzés végéhez közeledve tanulóinknak lőfegyver használattal kapcsolatos szituációkat is meg kell tudni oldaniuk, amire a kabinetben szintén lehetőség nyílik, természetesen az erre a célra kialakított speciális simunition védőfelszerelésben és speciális fegyverekkel.

Lőkiképzés

A tantárgy magában foglalja a fegyverek fejődésének történetét, a ballisztikai ismereteket, az egyes rendszeresített fegyverek műszaki ismeretét, ezen fegyverek biztonságos kezelésének és használatának elsajátítását, valamint az éleslövészetet is.

A rendőrökkel szemben támasztott egyik alapvető követelmény, hogy szolgálati fegyverüket biztonságosan tudják kezelni azt, ha szükséges akár éles helyzetben is a jogszabályi feltételek fennállása esetén képesek legyenek használni. Erre csak akkor lesznek képesek, ha ismerik a rendszeresített szolgálati fegyverek megfelelő műszaki, kezelési szabályait és ballisztikában is járatosak.

Készségszintű, magabiztos fegyverkezelés szükségeltetik és ráadásul a működésekor fellépő esetleges hibákat is el kell tudnia hárítania a rendőrnek.

Az elméleti tudás a lőgyakorlatokon szilárdul meg. Ennek során tanulóink különféle nehézségű próbákat állnak ki, melynek eredményeként stresszhelyzetben is képesek lesznek a különböző szolgálati fegyverekkel azok biztonságos, jogszerű és szakszerű használatára.Megjelent: 21737 alkalommal Utoljára frissítve: szerda, 25 szeptember 2019 11:38
Tovább a kategóriában: « AISZ Tanulmányi osztály (TO) »