MRSZG Elektronikus Oktatási Központ

Szolgáltatási feltételek

Felhasználási feltételek

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak az ILIAS elektronikus tanulásmenedzsment-rendszerben történő kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjai alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az iskola által nyilvántartott adatok körét az alábbi törvények határozzák meg:
- a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4);
- a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.törvény 21. §;
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/B - 83/D. § és 5. melléklete;
- a Rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 1. melléklete.

Ezek közül az ILIAS elektronikus tanulásmenedzsment-rendszerben az adattakarékosság elvének megfelelően, a szükséges és ésszerű információbiztonsági intézkedések betartásával az alábbi adatokat kezeljük:
- felhasználó neve;
- felhasználó születési ideje;
- felhasználó neme;
- felhasználó tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok.

Kijelentem, hogy a képzési szerződés mellékletét képző általános adatvédelmi rendelettel összefüggésben kiadott tájékoztatókban foglaltakat és a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium Informatikai Biztonsági Szabályzatának rendelkezéseit megismertem, megértettem, azokat maradéktalanul betartom, és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Köteles vagyok minden tőlem elvárhatót megtenni személyes adataim, különösen a felhasználói nevem és a hozzá kapcsolt jelszavak védelme érdekében, és felelős vagyok minden olyan eseményért, tevékenységért, mely felhasználói nevem és jelszavam felhasználásával valósul meg. Tudomásul veszem, hogy a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium elektronikus információs rendszereiben folytatott tevékenységeim naplózásra kerülnek, azokat bármikor ellenőrizhetik.